Zelularen egitura

Ikus dezagun zein diren aurki genitzakeen elementuak, eta zein diren landare-eta animalia-zelulak bereizten dituztenak.
Zelula guztien elementu aipagarriak hauek dira:
Mintza. Zelula inguratzen duen azal antzekoa.
Zitoplasma. Zelularen barnealdea, hainbat susbstantziaz osatuta, baina ura eta gatzak ditu osagai nagusiak.
Organuluak. Zitoplasma barruan igeri joan ohi dira zelularen organo mikroskopikoak. Organulu garrantzitsuenak hauek dira:
·Mitokrondioak. Zelularentzat energia sortzen duten organuluak dira.
·Bakuoloak. Erreserbako substantziak gordetzeko eta hondakinak gordetzeko eta kanporatzekko balio dute.
·Erribosomak. Zelula bizitzeko  beharrezko dituen preteinak osatzen dituzte.